Ideeregister.nl

Voorkomen dat iemand er met jouw idee vandoor gaat? Registreer het nu!

Door jouw idee vast te leggen in ons register, kun jij aantonen door middel van een datumstempel wanneer jij een idee hebt gehad. Je claimt een juridische positie op basis van de registratiedatum.

Een ideeregistratie is 5 jaar lang geldig en kan iedere 5 jaar verlengd worden. 

Eenmalige kosten:

€ 99,-  47,-


Wil jij weten of jouw idee geregistreerd kan worden? Doe de GRATIS Idee check.


Liever even bellen met onze adviseurs?

In slechts 10 minuten geregistreerd!
100% geheimhoudingsgarantie.
Beveiligd en versleuteld opgeslagen.


 Wij ontvangen dagelijks 100+ registraties. Heb je moeite met de uitwerking van jouw idee? Ik help graag.
Jochem van Betten - Adviseur ideeregistratie


 Ik vind het leuk om met mensen te sparren over hun idee. En help graag met uitwerken van het idee!
Zara Hilbolling - Adviseur ideeregistratieHoe werkt een ideeregistratie?

Door jouw idee te registreren in ons register krijg jij een registratiebewijs met officiële datumstempel. Met dit registratiebewijs kun jij in ieder geval bewijzen op welke datum jij dit idee al had en of je dus eerder bent dan iemand anders!

Het registratiebewijs is een wettelijk bewijsmiddel. Een ideeregistratie kost tijdelijk slechts € 47,- incl. BTW en jouw registratie wordt dan gedurende 5 jaar bewaard in ons register. De ideeën blijven geheim. Er is niemand die jouw ideeregistratie in kan zien.

1

Omschrijf jouw idee

Een idee of gedachte wordt niet beschermd door het auteursrecht, omdat het niet waarneembaar is. Pas als een idee is uitgewerkt is het te beschermen.

Een uitgewerkt idee dient een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en een persoonlijke stempel van de maker te dragen wil het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Omschrijf daarom jouw idee zo goed en compleet mogelijk in ons formulier.

Klik hier om te registreren
2

Vul jouw gegevens in

Wie is de eigenaar van het uitgewerkte idee? Vul deze gegevens zo compleet mogelijk in. Met het registratiebewijs kun jij op ieder gewenst moment eenvoudig aantonen dat jij de eigenaar bent van het uitgewerkte idee.

Klik hier om te registreren

3

Start betaling

Via iDEAL betaal je de registratiekosten. Jouw uitgewerkte idee wordt digitaal vastgelegd, inclusief een datumstempel.

Een registratiebewijs met officiële datumstempel ontvang je direct na betaling. Daarnaast sturen wij jou een downloadlink per e-mail waarmee het registratiebewijs 24 uur lang gedownload kan worden.

Het registratiebewijs wordt gedurende 5 jaar bewaard in ons ideeregister.

Klik hier om te registreren

Ideeregistratie.nl

Informatie

Door jouw idee vast te leggen, ontvang je een bewijsmiddel waarin staat dat jij dat idee op een bepaald tijdstip hebt gehad. Indien jouw vastgelegde idee al zodanig concreet is uitgewerkt, zou dit al als een werk kunnen worden aangemerkt en worden beschermd door vormen van het intellectueel eigendomsrecht.

Het vastleggen jouw idee is ook van belang, zodra je in een conflict terecht komt waarin iemand er met jouw idee vandoor gaat. Denk bijvoorbeeld aan investeerders of een (zaken)partner, met wie je om de tafel hebt gezeten voor de uitwerking van jouw idee. Jij zult, als je in zo’n conflict in de sterkere positie wil staan, moeten kunnen aantonen dat jij de eerste was met dit idee. Het bewijsmiddel dat je verkrijgt bij het vastleggen van jouw idee, is een sterk bewijsmiddel om dit te kunnen aantonen.

Deze datum geeft jou bewijsrechtelijk een sterke juridische positie bij het handhaven van jouw rechten tegen copycats. Een ideeregistratie is geldig voor 5 jaar. Na een periode van 5 jaar kan deze telkens weer verlengd worden met een periode van 5 jaar.

Eenmalige registratiekosten:

99,- 47,-Kosten

Direct jouw
idee vastleggen!

€ 99,-  47,-

5 jaar geldig

  • Digitaal vastgelegd
  • Voorzien van datumstempel
  • Wettelijk bewijsmiddel tegen copycats
Jouw idee vast laten
leggen door een jurist

€ 175

5 jaar geldig

  • Deskundig advies
  • Uitgebreid omschreven
  • Digitaal vastgelegd
  • Wettelijk bewijsmiddel tegen copycats
  • Voorzien van datumstempel 

Contact

Heb je een vraag of een opmerking? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Telefoon

020 30 86 384

Email

info@ideeregister.nl

Adres

Keizersgracht 620, 1017ER Amsterdam

Klantenservice

10:00 - 17:00

© Copyright 2022 Ideeregister.nl - All Rights Reserved - Algemene voorwaarden
Onderdeel van LegalMatters.com

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.